SahBabii - 7 Squids

Seven squids, in my whip
Ooh, ooh

Seven squids, seven squids
In my whip (in my whip), show your tits (show your tits)
Give me lip (yeah), she su...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.