Ty Dolla $ign - Number

Whoa
(Hello? Who is this?)
Hitmaka Sounds
(Wait, you actually remembered my number)

Baby, I'm wasted
How could I get your number right?
How co...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.