Ty Dolla $ign - On God

(DP on the beat)
Ooh
Dolla Sign
Oh no, no, no, no
No, no

Yeah, like, on God
Don't do me no favors, rather get it in my own
I got all the love...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.