Jamsha - Si Te Pusiste Ese Traje Es Pa' Chingar

Hoy por primera vez la voy a conocer
Me dijo que la buscará a las diez
Llego a su casa, yo espero a que se vista
Farandulera, se ha tirado a par...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.