Anuel AA - Rojo

Yo
Yeah
Real Hasta La Muerte, oíste cabrón

Anuel
Jamz Turn Me Up
Brrr

Yo estuve preso 2 años y salí pa' la calle y cogí más poder (Más...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.