Ozuna - Oye Cómo Va

Oye cómo va mi ritmo
Bueno para gozar, mulata
Oye cómo va mi ritmo
Bueno para gozar, mulata

Y no lo pares, no lo pares de bailar
Que ahora...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.