Bad Bunny - Mi Puerto Rico

Otro día que no sé de mami y ya son las tantas
Otra tarima que me trepo con el nudo en la garganta
Dicen que Dios no manda pruebas si uno no la ag...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.