Baby Rasta - Nunca Me Amo

No me habla bonito
Tampoco me trata bien
A mi me da lo mismo
Yo nunca me voy a envolver
Yo nunca la ame, nunca la quise ni la voa querer
Solo se ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.