Trae Tha Truth - Thuggin'

Yeah
I got like twenty thousand dollars on, know what I'm sayin'
I'mma head trade these, know what I'm sayin'
Uh, huh, huh

Get my jewels up
Liv...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.