Anuel AA - Si Tú Quiere

Ella me dice al oído lo que quiere
Le gusta el sexo, es su debilidad
No se me quita y como se mantiene
Dice matame, tócame

Si, si, si tú qui...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.