Anuel AA - Ayer

El día que yo falte (yo falte)
Espero no sea muy tarde (muy tarde)
Si tú no me quisiste en vida
Pues cuando muera no me llores
El tiempo no da p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.