Claudia Jung - Alles was ich brauche bist du

Ich brauch' keinen Urlaub,
Ich brauch' keine Partys
Denn es ist ganz egal was ich tu'.
Ich brauch' keinen Champus,
Und keinen Psychiater,
Alles w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.