Dani Martín - Madrid, Madrid, Madrid

Los buenos son los malos
Ya nada puede ir bien
Apuras el cigarro y yo me pongo en pie
Hoy ha habido un apagón

La tormenta sigue

La luz nos ha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.