Baby Rasta - Amor Prohibido

Tu me dijiste que me querías ver
Que estabas loca, muriéndote por verme
Pues disimula y pasa un rato con el
Que por la noche yo paso a buscarte

Ponte...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.