DJ Mustard - Woah Woah

Oh, oh
Oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh
Woah, woah
Woah, woah
Oh, oh (yeah)
Oh, oh (yeah, Mustard on the beat ho)

Tony Montana, white diamonds on my...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.