Lyanno - Te Veo

Chiq-ch-ch-chiq-ch-ch-chiq
Z Diddy
Zion baby

Te quiero ver (Te quiero ver, te quiero ver)
En el mismo lugar en que te vi ayer (Te vi ayer) (Zion...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.