Arcángel - Tú No Amas

Yo siempre me pregunto ¿por qué tú no estás aquí? (Está' aquí)
Y soy un infeliz desde que te perdí (Te perdí)
Tú tienes lo que me enloquece a mí (Mí...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.