Naldo - Intro

Looney...
Es pa' empezar...
A todos los que de una forma you otra...
Le voy a dar gracias...
Se hacen parte...
Del sueño de un cantante...
Son 12 años...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.