Bizzey - Hart

Y-Y-Y-Yung Felix
Bizzey

Oh, je krasi looko en je lippenstift
Je krasi looko, doe je ogen dicht
Ik spreek je aan, da's m'n plicht
Rol niet met m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.