Justin Quiles - DJ No Pare

Ojalá que nunca pare el DJ de sonar
Para que siga el baile (Baile)
Dice que él termina a las 3
Pero yo le pagué, pa' que siga a las 10 (A las 10)
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.