Lil Keed - Proud Of Me

(Goose got another one)
I want you badly, tuh (Goose wit' another one, Goose wit' another one)

Hey, who would you tell?
'Cause I wouldn't tell
H...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.