Ty Dolla $ign - Pretend

Oh
Yeah, oh
Ah yeah

I can't pretend anymore
Can't be pretending no more
I can't pretend anymore
You know I want it for sure
Dolla been gettin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.