Remoe - Genesis

Alles fing an bei „Fokus“
Seitdem läuft alles rund wie der Globus
M-M-Major-Money mein Modus
Lass' die Mädels für mich tanzen wie Go-gos
GTS und k...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.