$hirak - Smalltalk

Girl
Kommst du kurz zu mir, ich zeig' dir was
Oh Girl
Lass uns zwei alleine sein am Strand
Ich will, dass du verstehst, ich bin
Eigentlich ein Ma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.