Ali B - Hongersnood

Kom van hongersnood met m'n kop omhoog
Je kan niet fucken met m’n brood, want dat wordt je dood
Houd die cirkel van je klein en dan word je groot
J...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.