Brray - Por Fin

Baby perdón
Si se me nota la mala intención
Y, ya que tengo tu atención
Tengo una observación

Tú con los ojo' me quitas el pantalón
Cuál es tu ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.