Ty Dolla $ign - Famous Friends

Baby, can you feel it's mutual?
We want the same shit
Yeah, we want the same shit
All of that is out of our control
Girl show them manner, yeah pl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.