Matisse - Todavía

Como duele el amor a veces, ya lo ves
Que uno a veces tiene mala suerte sin querer
Yo que esperaba te quedaras
Dentro de mi corazón
Pero el de...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.