Ty Dolla $ign - On My Bumper

Got all these girls (girls)
All these girls (girls)
Got all these girls on my bumper (ooh yeah)
All these girls (all these girls)
All these girls ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.