Fler - Psychopath

Und in all den ganzen Jahren, warst du nie für mich da.
Hast mich gemacht zu dem was ich heut' bin,
Ein scheiß Psychopath.
Oh oh oh. oh oh oh. oh ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.