Manuel Carrasco - Porque...

Porque eres la calle por la que me gusta pasear tranquilo
porque me gusta perderme en el laberinto de emociones
que me ofrece tu cuerpo mio
porq...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.