Michael W. Smith - Memoirs: A Trilogy: The Voice/Good King Wenceslaus/Hark the Herald ...

Good King Wenceslaus looked out on the feast of Stephen.
When the snow lay round about, deep and crisp and even.
Brightly shone the moon that night,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.