Bad Bunny - Cuando Perriabas

Yeah-yeah-yeah
Yeah
Yo te llevo pa' Coachella
Yo te llevo pa' Singapur
A tu novio de novela, lo pongo en el logo de los Bulls

Como cuando perri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.