Bad Bunny - Como Antes

Yeh-yeh-yeh-yeh, ey

Ayer me acordé de la primera vez, ey
Que te hice reir, de cuando te busqué
Que buenos tiempos aquellos, ey
Recuerdos muy bel...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.