Bad Bunny - 200 MPH

¡Ju-ju!
Yeh-yeah-yeah
Yeah-yeah-yeah-yeah

A 200 millas en un jetski, ¡eh!
Si tú quieres te lo meto aquí, ¡eh!
Debajo del sol, debajo del sol, ¡...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.