Bad Bunny - NI BIEN NI MAL

Yeh-yeh
Yeh-yeh
Yeh-yeh (Wuh-huh)

Sin ti no me va bien, tampoco me va mal (Yeah)
Pase lo que pase no te voy a llamar
Ya yo me quité, tú nunca m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.