Ozuna - Llegó La Navidad

Después de la tormenta sale el arcoíris
Vienen los colores de la Navidad (Woh oh oh ohh)
De todos los lugares viene nuestra gente (Nuestra gente)
A...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.