Wisin & Yandel - Veo Veo

Attention for launch in three, two, one
Damas y caballeros, bienvenidos a las ligas mayores
Su nombre es Yandel
En conexión con W
¡Ohh!
Camino a ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.