Latifah - Come My Way

Uno, two, tres, four

Jij hebt die fun toen ik zing, je weet het
Door jou weet ik wat echte liefde betekent
Je weet allang dat ik m'n best voor jo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.