Manuel Turizo - Una Vez Más

No planeé pensar en ti
Y al despertar volví a sentir
Tu presencia junto a mí
Y la ilusión, que estás aquí

Yo qué iba a pensar, que me iba a ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.