Metro Boomin - Up To Something

Ayy

Drank, takin' a sip of that Act (blow it)
Flood all my bitches in that (that way)
I'm in the projects without Pat (ayy)
My jewelry leave 'em...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.