Roxy - Phänomen

Du bist ein Phänomen
Oder mein größtes Problem
Ich glaub ich weiß genau wer du bist

Du bist genauso wie nur in schön

Ich hab mich gefragt wann...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.