Divino - KaRma

De corazón
Quisiera perdonarte corazón
Pero fue tanta la desilusión
Cuando te vi con ese y ahora pides que regrese
Y que otra vez tu boca bese
Co...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.