Tory Lanez - DrIP DrIp Drip

Yo, Tory!
(Got it on smash)
Yeah, yeah, yeah
Okay

Stacks all on me
Big drip on me, ay
Faucet on me, ay
I'm dripping water, ay ay
Know you no...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.