Khalid - Suncity

Llévame a ciudad de sol
Llévame, llévame, donde dejé mi corazón (yeah, yeah)
Llévame, llévame, llévame oh
Solo a ciudad de sol
Llévame, llévame, d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.