Quavo - HOW BOUT THAT?

Romano
OG Parker

We keep it going let's go (go)
Don't need no keys to go (no keys)
Fuckin' with me, you go (me)
Nobody seen lil' bro (ain't see...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.