Dalex - Lúcete

Ya te diré si más alante te llamaré (yeah-yeah)
Repetiré si es que me gusta to' eso que probé (ahh)

Dale, lúcete pa' no ignorarte
Pa' mañana volv...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.