Los Próximos - Olvidemos

Saox from Spain is the Boy

Yeh yeh

Bebé yo no te amo
Solo amo lo que hacemo'
De eso ya estamo' claro, solo chingar y nos desaparecemo'

Pero...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.