Lil Baby - My Jeans

I just sip, I can't do nothin'
Yeah

I got big racks in my jeans (Big racks in my jeans)
I'ma mix some dirty with this clean (Dirty with this clea...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.