Marc Anthony - Está Rico

Marc Anthony
Bad Bunny baby-be-be-be-be-be
Will Smith
Haciendo historia
Haha, woo

Tú quieres algo y se te ve
Aquí hay ambiente pa' ahora y pa'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.